Каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)» ОС «Магістр»

Актуальні проблеми сучасного мовознавства

Методологічні основи дослідження лінгвістичних об’єктів

Лінгвістичний аналіз мовних одиниць

Мовні розбори у профільній школі

Основні тенденції розвитку української драматургії ХІХ ст.

Золоті сторінки українського театру

Технологія сучасного уроку української мови в умовах аудиторного й дистанційного навчання

Траєкторія індивідуального професійного розвитку вчителя-філолога

Психолінгвістика

Соціолінгвістика

Виховання національної свідомості й патріотизму в майбутнього вчителя на прикладі життя і діяльності О.Довженка

Театральна і драматургічна діяльність Марка Кропивницького як джерело виховання національної свідомості й патріотизму

Порівняльне літературознавство

Типологія помилок

Редагування наукових текстів