Каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки ОПП “СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА))” ОС “Бакалавр”

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (рівень B2.1)

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (рівень B2.2)

Практика професійно-орієнтованого англійського мовлення

Практика читання та писемного мовлення (німецька мова)

Практика слухання та усного мовлення (німецька мова)

Практика професійно-орієнтованого німецькомовного мовлення

Латинська мова

Література англомовних країн

Основи літературознавства

Домашнє читання англомовного тексту  

Теорія і практика перекладу

Основи міжкультурної комунікації

Основи комунікативної граматики англійської мови

Історія англійської мови

Вступ до германського мовознавства

Історія та культура німецькомовних країн

Практикум з методики навчання іноземних мов в умовах НУШ

Практикум з методики навчання зарубіжної літератури в умовах НУШ

Сучасні технології навчання іноземних мов

Основи ділового англомовного спілкування