Каліш Валентина Антонівна

Каліш алентина Антоніна

Каліш Валентина Антонівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Харківський державний університет імені О. М. Горького(нині Харківський національний університет імені В. Каразіна) у 1981 р.

Тема дисертації – «Функціонально-комунікативний підхід до вивчення слова у мовній освіті вчителів початкових класів», якузахистила 5 вересня 1995 р. в Інституті педагогіки АПН України (м. Київ).

Науковий доробок  В. А. Каліш містить близько ста наукових публікацій, серед яких 3 монографії і 2 навчальних посібники у співавторстві. Фахові публікації присвячені проблемам вивчення одиниць і категорій різних рівнів мови з урахуванням принципів і методів функціонально-комунікативної, когнітивно-комунікативної, текстоцентричної наукових парадигм. Наукові розвідки В.А.Каліш мають значущість для вирішення важливих лінгвометодичних проблем – формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя-словесника та становлення мовної особистості.

Відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами МОН України, Національної академії педагогічних наук, голови Сумської обласної держадміністрації, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, грамотами Глухівського міськкому та Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Знаком П.Могили. Має подяку Президента України.

Коло наукових інтересів проблеми функціонально-комунікативного вивчення мовних одиниць та лінгвоконцептологія.

Профіль в Google Академія