Кафедра історії, правознавства та методики навчання

Кафедра історії, правознавства та методики навчання була створена в 2014 році на підставі рішення вченої ради ГНПУ ім. О. Довженка та наказу ректора.

Кафедра є спадкоємицею кафедри історії, що функціонувала в університеті з 2010 року після реорганізації загальноуніверситетської кафедри соціально-економічних дисциплін.

З 2011 р. кафедра є випусковою – на її базі почали навчатися студенти за напрямом підготовки «Історія».

В ході реорганізації Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти (сьогодні – Навчально-науковий інститут філології та історії), яка була проведена в 2015 р., до викладацького складу кафедри історії, правознавства та методики навчання увійшли викладачі кафедри філософії.

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку здобувачів освіти денної, заочної та дуальної форм:

ОС Бакалавр, за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

ОС Магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

ОНС Доктор філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія 

Викладачі кафедри забезпечують викладання майже 20 курсів з циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін для студентів усіх спеціальностей в університеті.

Професорсько-викладацький склад кафедри історії, правознавства та методики навчання

Контакти:

поштова адреса: 41400, м. Глухів, вул. Терещенків, 47, корп. 7, ауд. 310

електрона пошта: gnpuhistory@gmail.com