Кадрове забезпечення

Група забезпечення освітньо-наукової програми Історія та археологія:

Чумаченко Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання гарант освітньо-наукової програми Історія та археологія

Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, правознавства та методики навчання

Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми Історія та археологія:

Гриценко Андрій Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання

Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання

Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання

Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Глухівського НПУ ім. О.Довженка

Кузнецова Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання

Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського НПУ ім. О.Довженка

Толмачов Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій