Історики про Кирила Розумовського

Бібліографія праць про Кирила Розумовського

1. Бантыш-Каменский Д. Н. 14-й генерал-фельдмаршал граф Кирилл Григорьевич Разумовский // Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов: Часть 1-2. — М.: Культура, 1991. — 620 с.

2. Борщак І. Слідами гетьмана Кирила Розумовського у Франції. – Мюнхен, 1957. – 37 с.

3. Кійкова С. Сімейство Розумовських // Пам’ять століть. – 2009. – № 3-4. – С. 60-84.

4. Лазорський Микола. Гетьман Кирило Розумовський. Роман-хроніка 18 віку.— К.: Український Центр духовної культури, 1996.— 592 с.— (Укр. іст. Роман).

5. Путро О. І. Розумовський Кирило Григорович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — С. 267.

6. Путро О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії україн – ського державотворення Х V ІІІ ст.): Монографія : в 2- х частинах . – К .: ДАКККіМ , 2008. – Ч .I. − 240 с.

7. Рудчук Ю. Гетьман Кирило Григорович Розумовський — знавець і любитель витонченої музики : [ст. присвячена постаті політичного та музичного життя ХVІІІ ст. гетьману Кирилу Розумовському] // Мистецтвознавство України : зб. наукових праць / Академія мистецтв України ; редкол. А. Чебикін, та ін. . – Київ. – Вип. 11 : Мистецтвознавство України / Нац. академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ . – Київ : Музична Україна, 2010 . – С. 76 – 82 : іл., портр.