Історики про Данила Апостола

Бібліографія праць про Данила Апостола

  1. Засипко М. Українська козацька еліта періоду гетьманування Д. Апостола // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 20.
  2. Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба. – Авґсбурґ, 1948. – 192 с.
  3. Пришляк В. «Что за прεжнихъ гεтмановъ рεзиденцї? гεтманска? была в Батурин?»: спроба віднови гетьманської столиці за Данила Апостола // Сiверянський лiтопис. — 2014. — № 6. — С. 93-103.
  4. Пришляк В. З листування Данила Апостола // Український археографічний щорічник. – Нова Серія. – 2010. – Випуск 15.