Гостьова лекція професора Наталії Лавриченко «Особистісно-орієнтований підхід до розвитку лінгвістичної обдарованості здобувачів освіти»

22 травня 2024 року здобувачі вищої освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література),  постійно вдосконалюють свою теоретичну підготовку, зокрема відвідуючи гостьові лекції професіоналів освітньої галузі. Доктор педагогічних наук, професор Професор Лавриченко Наталія Миколаївна запропонувала здобувачам освіти ознайомитися та обговорити різні аспекти обдарованості дітей під час своєї лекції «Особистісно-орієнтований підхід до розвитку лінгвістичної обдарованості здобувачів освіти».

Лекція була збалансованою щодо суто наукових положень та поглядів на проблему лінгвістично-обдарованих дітей різних наукових шкіл і прикладів реальних життєвих ситуацій, пов’язаних з опануванням іноземних мов дітьми за різних обставин.

Здобувачі освіти взяли активну участь в обговоренні прослуханого, розширивши сфери застосування лінгвістичної обдарованості дітей, зокрема, з особливими освітніми потребами. Наступного тижня очікуємо на продовження циклу гостьових лекцій для наших здобувачів освіти!