Федченко Катерина Сергіївна, старший лаборант кафедри іноземних мов та методики викладання

У 2018 році закінчила Глухівський НПУ ім. О. Довженка напряму підготовки 6.020302 Філологія (Англійська мова) й отримала професійну кваліфікацію вчителя англійської мови і світової літератури.

У 2019 році з відзнакою закінчила Глухівський НПУ ім. О. Довженка за спеціальністю 014 Середня   освіта (Мова і література (англійська)) й отримала кваліфікацію «Викладач англійської мови та світової літератури. Соціальний педагог у закладах освіти».

З 2019 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри іноземних мов та методики викладання.

У 2021 році проходила курси підвищення кваліфікації за програмою “Особливості використання нового українського правопису в освітньому середовищі” (з 26.04.2021 по 26.05.2021 у Глухівському НПУ ім. О. Довженка, Реєстраційний номер 1969/21 від 26.05.2021)