Директорат

Директор Навчально-наукового інституту філології та історії – Чумаченко Олена Анатоліївна

Кандидат історичних наук (2002), доцент (2011).

Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала» (спеціальність 07.00.01 – Історія України).

Викладає навчальні дисципліни:

  • Нова історія країн Азії та Африки
  • Новітня історія країн Азії та Африки
  • Новітня історія країн Європи та Америки
  • Історія міжнародних відносин
  • Політико-правовий аспект діяльності Європейського Союзу

Є академічним координатором реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне “Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність” (2020-2023)

Коло наукових інтересів – Європейський Союз у міжнародних відносинах. Є автором понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Здійснювала наукове керівництво науково-дослідною темою, результатом чого стало видання за її редакцією колективної монографії “Україна в умовах європейської інтеграції та глобалізації світу”.

Деканат

Організаційну роботу зі студентами денної та заочної форм навчання здійснюють провідні фахівці деканату:

Мамаєва Оксана Миколаївна – провідний фахівець деканату

Васильєва Анна Вікторівна – лаборант навчального відділу, відповідальна за розклад занять