Дикань Руслан Сергійович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Політична діяльність Слободана Милошевича в епоху системної кризи та дезінтеграції Югославії» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3 від 29 жовтня 2019 року);  

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна

Апробації

1)  Позиція Слободана Милошевича у питанні подолання кризи та розпаду Югославії. Освіта ХХІ століття : молодіжний вимір : матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти ( ОНС «Доктор філософії»), м. Глухів 6-7 лютого 2020 р.

2)  Позиція Слободана Милошевича щодо розв’язання проблем Косово в СФРЮ. Шевченківська весна – 2020 ( секція «історія») : Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 13 березня 2020 року. – Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка

3)  Position of Slobodan Milosevic in accordance with crisis and disposition of  Yugoslavia. Матеріали VIII науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st  Century Challenges in Education and Science» : [ Випуск 8  ] – Глухів 2020.

4)  Робота комісії над меморандумом Сербської академії наук та мистецтв. Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків , 14 травня 2020 р.. Харків. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди – Харків, 2020.

5) Боротьба за владу Слободана Милошевича з керівництвом Югославії,  Сербії, Воєводини, Косово та Чорногорії. Наукові горизонти: зб. наук. праць. Матеріали VIII Всеукраїн. наук.- практич. конф. молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених»( 4-5 червня 2020 р.). – Вип.VIII. – Переяслав (Київ. обл.), 2020.