Чайка Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання

Закінчила у 2001 році Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність “Українська мова і література та іноземна мова (англійська)”, присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2002 році закінчила магістратуру Глухівського державного педагогічного університету за спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (українська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Захистила кандидатське дослідження:«Розвиток творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання світової літератури» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова у 2018 р., науковий керівник – докторпедагогічних наук, професор Л.Ф.Мірошниченко, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література).

Олена Миколаївна є автором понад 40 наукових розвідок з проблем вивчення і викладання світової літератури у закладах вищої освіти, статтей у фахових виданнях України, тез доповідей. Також є співавтором навчальних посібників з історії зарубіжної літератури з грифом МОН (Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ століття (2011);Історія новітньої зарубіжної літератури (2008)), навчально-методичних та електронних посібників, монографії (О. Довженко в рецепції сучасної наукової думки : колективна монографія за заг. ред. проф. Новикова А. О. (2019);Інноваційна стратегія розвитку творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання зарубіжної літератури. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід : колективна монографія за заг. ред. О. А. Дубасенюк (2017); Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника: колективна монографія за заг. ред. Г.П. Кузнецової, (2013)

Входить до складу громадської організації “Асоціація викладачів англійської мови “ТІСОЛ-Україна” (TESOL-Ukraine).

Викладає навчальні курсиЛітература англомовних країн, Історія світової літератури; Методика навчання світової літератури; Технології навчання іноземних мов; Іноземна мова; Іноземна мова за професійним спрямуванням.

Колонауковихінтересів:актуальні проблеми методики викладання світової літератури, основні тенденції та напрями розвитку світової літератури, постмодерністські художні твори англомовних країн.

Профіль в Google Академія. 

Підвищення кваліфікації

Cертифікати за участь у наукових заходах

Грамоти та подяки