Бутова Віра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання

24210494 150039208971230 3803264563704234103 o

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», присвоєно кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов, звання вчителя середньої школи (1988).

Віра Олександрівна закінчила аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України та захистила дисертаційне дослідження «Організаційно-педагогічне забезпечення якості освіти у загальноосвітніх школах Фінляндії» на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, спеціальність – 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки (Диплом кандидата педагогічних наук від 18.12.2018 р. МОН України).

Опубліковано понад 30 наукових праць, серед яких: статті у фахових виданнях України, тези доповідей, монографія у співавторстві (Науковий та педагогічний супровід сталого розвитку, 2019). Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, готує студентів до участі у конкурсах наукових робіт (Спеціальність «Переклад»), конкурсів художнього перекладу.

Віра Олександрівна – заступник директора ННІ філології та історії з міжнародної співпраці.   Брала участь у міжнародній інформаційній зустрічі проекту K107 ERASMUS + в Боснії і Герцеговині (Сертифікат Міжнародного університету Сараєво, 2019 р.), The First UERA Summer School ‘Education Research: Communication, Grant-writing, Methodology and Publications’ in Lviv (17-20 August 2016). Викладачка відвідувла такі країни як Німеччина (Zittau-Goerlitz University of Applied Sciences), Турція (Teaching Mobility of Individuals) з метою академічного обміну в рамках проекту Erasmus +. Входить до складу Української асоціації дослідників освіти.

Викладає навчальні курси: Практичний курс англійської мови; Практична фонетика англійської мови; Теорія і практика усного і письмового перекладу; Методика навчання іноземних мов і культур; Методика навчання іноземних мов і культур у ЗВО в європейському контексті; Особливості перекладу наукової документації та літератури.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка; актуальні питання теорії і практики перекладу; методика навчання іноземних мов і культур.

Профіль в Google Академія. 

Сертифікати за участь у наукових заходах