Бєлашов Валерій Іванович

bel

Доцент (1996). Відмінник освіти України (2009).

Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті ім. О. М. Горького (нині Харківський державний університет імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю «Історія».

Навчався в аспірантурі Київського педагогічного інституту ім. М. Горького (1983-1986 рр.).

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України, грамотою Академії педагогічних наук України.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Археологія
 • Глухівщина гетьманської доби (1648-1782 рр.)
 • Історичне краєзнавство
 • Історія України
 • Історія української культури

Сфера наукових інтересів – історія України, історія та культура гетьманської столиці Глухова і Глухівщини. Результати досліджень представлені в майже 100 публікаціях наукового та навчально-методичного характеру, зокрема навчальних посібниках з грифом МОН.

Найбільш важливі наукові та навчально-методичні праці:

 1. Глухов – забытая столица гетманской Украины. К. : Україна, 1992. 132 с.
 2. Глухів – столиця Гетьманщини. (До Глухівського періоду історії України (1708 – 1782 рр.). – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2005. 220 с.
 3. Глухів. К. : Абрис, 2003. 168 с. (Серія: Малі історичні міста України) (у співавторстві).
 4. Глухів – столиця гетьманської і Лівобережної України : посіб. для уч. і наук. роботи студ. та уч. середніх шкіл до «Глухівського періоду історії України (1708 – 1782 рр.)». – Глухів : Глухівська районна типографія, 1996. 145 с.
 5. Гетьманщина мовою документів і матеріалів другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. : зб. документів і матеріалів : хрестоматія : посібник. – Глухів РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2006. 184 с.
 6. Сумщина в історії України : навч. посіб. для 5-11 класів загальноосвітніх шкіл. – Суми : Макден, 2005. 496 с.
 7. Глухів. Випробування війною / В. І. Бєлашов, Н. О. Зайцева, О. В. Онопрієнко, В. В. Федін. – К. : Новий друк, 2015. – С. 123–152, 169–189.
 8. Глухів – столиця Гетьманської України (1708 – 1782 рр.): (від перших поселень до сучасності). Суми: ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2019. 420 с. 

Фахові публікації:

 1. Організація навчального процесу і персональний склад викладачів Глухівської чоловічої і жіночої гімназій у 1870-1920-х роках у спогадах викладача В. А. Мальченка // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 4. – К.-Глухів, 2011. – С. 201-204.
 2. Огляд документальної бази історії Гетьманщини у фондах Центрального державного історичного архіву України у Києві. Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 5.  Київ-Глухів, 2012. С. 167 – 169.
 3. Посилення російської реакції під час правління «Гетьманського уряду» (1734 – 1790 рр.) Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. Вип. 6. К.-Глухів, 2013. – С.267 – 271.
 4. Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина XVII – XVIII ст.) / В. І. Бєлашов, А. М. Клюєв. Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – Вип. 8. – К. ; Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 127–132.
 5.  Українські політичні партії на Глухівщині у Першій російській революції 1905-1907 рр. Історичні студії суспільного прогресу. 2016. № 4. С.9-14. 
 6. Бєлашов В.І., Бакалець О.А., Клюєв А.М. Монетно-речові скарби Глухівського Петропавлівського монастиря другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. Історичні студії суспільного прогресу. 2017. № 5. С.109-124.  
 7. Курок О.І., Бєлашов В.І. Уродженці Глухівщини у справі створення Української академії наук. Історія науки і біографістика. 2018. №4. С. 192-202
 8. Курок О.І., Бєлашов В.І. Уродженці Глухівщини у справі становлення головної академічної установи України. Історичні студії суспільного прогресу. 2018. № 6. С.154-157.  
 9.  Глухівські статті, прийняті в березні 1669 р. Сіверщина в історії України. 2019. Вип. 12. С. 124–126.  
 10. Бій за Глухів – міф чи реальність? Сіверщина в історії України. 2020. Вип. 13. С. 311–314.  

Статті, які видані у наукометричних виданнях:

 1. Историографическое наследие Гетманщины 1708 – 1782 гг. // История и археология.  2015.  № 7
 2. Правление «Гетманского уряда» в Левобережной Украине (1734–1750 гг.)  // История и археология. – 2015. – № 8.
 3. История гетманской Украины в архивных документах // История. Историки. Источники. – 2015. – № 3. 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Сторінки визволення. Кур’єр + ТРК Глухів. 2016. №39. С.13.

2.  Сторінки визволення. Кур’єр + ТРК Глухів. 2016. №40. С.13.

3. Визволення Глухова словами його учасників. Кур’єр + ТРК Глухів. 2017. №18. С.13.

4. Визволення Глухова словами його учасників. Кур’єр + ТРК Глухів. 2017. №19. С.13.

5. Бій за Глухів – міф чи реальність. Неделя. 2019. № 46. С.6.

6. Визволення Глухова мовою архівних документів. Кур’єр + ТРК Глухів. 2019. №45. С.13.

7. Глухівщина в творах Пантелеймона Куліша. Збірник матеріалів VII історико-генеалогічних читань «Родинні і духовні скарби Білозерських-Кулішів». Київ, 2019. Вид. ПП Лисенко М. М. С.125 – 133.

8. Бій за Глухів: реальність. Неделя. 2020. №36. С.6.