Безбородько Андрій Якович

Генеральний Писар (1741, 1751-1762 рр.) Генеральної військової канцелярії за правління гетьмана Кирила Розумовського.

У 1730 р. розпочав службу в Малоросійській генеральній канцелярії, у вересні 1733 р. був призначений старшим військовим канцеляристом.

З 1739 р. виконував обов’язки померлого генерального писаря Турковського, у 1741 р. став малоросійськимгенеральним писарем.

У 1762 р. вийшов у відставку, маючи звання генерального судді.