Аспіранти

Наші аспіранти 032 Історія та археологія

Перший рік навчання

Мозговий Олексій

Поскрипко Нікіта Станіславович

Другий рік навчання

Ащаулова Тетяна Анатоліївна

Клюєв Андрій Миколайович

Нікітін Сергій Валерійович

Третій рік навчання

Артемова Людмила Вікторівна

Мінченко Марина Василівна

Остапчук Олексій Олександрович

Карабін Богдана Вікторівна

Четвертий рік навчання

Дикань Руслан Сергійович

Левченко Максим Андрійович

Наші випускники

Базиль Світлана Михайлівна

«Науковотехнічний потенціал виробництва та первинної переробки луб’яних культур в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х роках» (032 Історія та археологія).

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.373.002 у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10. Захист 9 листопада 2020 року

Наукові керівники: Крижанівський В. М., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка МОН України;

Коваленко Н.П. доктор історичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки