Аспіранти

Наші аспіранти 032 Історія та археологія

Перший рік навчання

Мозговий Олексій Сергійович

Поскрипко Нікіта Станіславович

Нікітін Сергій Валерійович (академічна відпустка)

Другий рік навчання

Ащаулова Тетяна Анатоліївна

Клюєв Андрій Миколайович

Третій рік навчання

Артемова Людмила Вікторівна

Мінченко Марина Василівна

Остапчук Олексій Олександрович

Карабін Богдана Вікторівна

Дикань Руслан Сергійович (академічна відпустка)

Четвертий рік навчання

Левченко Максим Андрійович

Наші випускники

Базиль Світлана Михайлівна

«Науковотехнічний потенціал виробництва та первинної переробки луб’яних культур в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х роках» (032 Історія та археологія).

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.373.002 у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10. Захист 9 листопада 2020 року

Наукові керівники: Крижанівський В. М., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка МОН України;

Коваленко Н.П. доктор історичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки.

Петренко Наталія Миколаївна, асистент кафедри історії, правознавства та методики навчання

Свистун Олександр Володимирович, працює в Управлінні освіти Прилуцької міської ради