Ащаулова Тетяна Анатоліївна

Ащаулова Тетяна Анатоліївна

Спеціальність: 032 Історія та археологія 

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна

Тема дисертації:  «Повсякденне життя та колективний портрет науково-педагогічних працівників Глухівського педагогічного інституту 1917-1991 рр.  (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол №3 від 20 жовтня 2021 р.).

Науковий керівник: Гриценко Андрій Петрович, доктор педагогічних наук.

_____________________________________________________

Статті у фахових наукових виданнях України

Гриценко А.П. , Ащаулова Т.А. Порівняльна характеристика соціального статусу та рівня життя викладачів глухівської чоловічої гімназії та глухівського учительського інституту в 1870-х-1900 роках. Сумський історико-архівний журнал. 2022. №XXXIX.C.

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

1. Ащаулова Т.А.  Становлення Глухівського учительського інституту. Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / За заг. ред. А.С. Полякова. Глухів, 2021.  С. 65-66. URL: http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

2. Гриценко А.П., Ащаулова Т.А. Порівняльна характеристика соціального статусу та рівня життя викладачів глухівської чоловічої гімназії та глухівського учительського інституту в 1870-х-1900 роках. Сумський історико-архівний журнал. 2022. №XXXIX.

Профілі:

ORCID 

Google Академія