Андріїшина Катерина Іванівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання

Андріїшина Катерина Іаніна

Катерина Іванівна навчалася у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. ЗакінчилаДворічні курси іноземних мов Київського міжнародного університету за спеціальністю “Викладач німецької мови”. Навчалася у Гете Інституті (м. Мюнхен, Німеччина) та склала міжнародний іспит з німецької мови GOETHE-ZERTIFIKAT С1.

У 2018 р. закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю “10.02.04 – Германські мови”.12 грудня 2019 р. захистила дисертаціюна тему “Лінгвальні засоби авторизації в сучасному англомовному журнальному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект”на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.04 у КНЛУ,науковий керівник – д.ф.н., проф. Потапенко С. І.

У 2020 році склала міжнародний іспит з англійської мови IELTS (International English Language Testing System) GENERAL EDVANCED C1. Пройшла курс дистанційного викладанняанглійської мови 2021 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute “Teaching 4 Skills Online” (30 годин) та “Social and Emotional Learning” (15 годин), щопроводивсявикладачами Корпусу Миру за підтримки Посольства США в Україні.

У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації Teacher Training Course CELTA (Teaching English to Speakers of other Languages) (200 годин) в Міжнародному мовному центрі м. Києва (International Language Centre) та отримала міжнародний сертифікат викладачаанглійської мови як іноземної(Cambidge English Certificate) від Cambridge Assessment English (Великобританія).

Катерина Іванівна видала багато наукових праць, серед яких статті у фахових виданнях України, виданнях іноземних держав та тези доповідей. Активно приймає участь у навчально-методичних та наукових конференціях, семінарах та вебінарах, які проводяться British Council, International Language Centre, Dinternal Education, TESOL-Ukraine, IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), Cambridge Assessment English, Goethe-Institut та ін. Є дійсним членом громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови» ТІСОЛ-Україна (TESOL-Ukraine).

Викладає навчальні курси:Практичний курс англійської мови, Практичний курс німецької мови, Теоретичний курс німецької мови, Практична граматика німецької мови, Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн, Ділова англійська мова, Ділова німецька мова, Сучасний англомовний медійний дискурс.

Коло наукових інтересів:сучасний англомовний медійний дискурс, медіаграмотність, сучасні методи викладання англійської та німецької мов.

Підвищення кваліфікації

Сертифікати за участь у наукових заходах

Подяки та нагороди