ОПИТУВАННЯ

Результати анкетування здобувачів освіти ОП Середня освіта (Мова і література (англійська)), січень 2022 р.:

Участь здобувачів освіти у системі якості освіти

Протидія корупції

Студентоцентризм і академічна свобода

Підтримка здобувачів освіти

Відкритість і прозорість програми

Навчання за ОП Середня освіта (Мова і література (Англійська)) ОС Бакалавр

Контрольні заходи

Академічна доброчесність

Формування м’яких навичок (soft skills)

Результати анкетування здобувачів освіти ОП Середня освіта (Українська мова і література), січень 2022 р.:

Контрольні заходи

Відкритість і прозорість програми

Академічна доброчесність

Формування м’яких навичок (soft skills)

Участь здобувачів освіти у системі якості

Студентоцентризм і академічна свобода

Підтримка здобувачів освіти

Протидія корупції

Навчання за ОП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Бакалавр

Результати анкетування здобувачів освіти ОП Середня освіта (Історія), січень 2022 р.:

Підтримка здобувачів освіти

Протидія корупції

Навчання за ОП Середня освіта (Історія) ОС Бакалавр

Контрольні заходи

Формування м’яких навичок (soft skills)

Участь здобувачів освіти у системі якості

Відкриитість і прозорість програми

Студентоцентризм і академічна свобода